I våra verksamheter möts du av

Lyhördhet    Engagemang    Delaktighet    Omtanke

 

För oss handlar lyhördhet om att aktivt lyssna och vara uppmärksam i en situation eller samtal. Det är viktigt att kunna bemöta och respektera varandras behov, resurser och önskemål. 

Engagemang är en viktig positiv drivkraft för oss. Tillsammans vill och kan vi skapa förutsättningar till utveckling och förbättring.

Delaktighet  ger möjlighet att påverka och ta ansvar för sin egen situation

Genom Omtanke visar vi intresse och öppenhet för individen och dess situation. Viktigt är att erbjuda en trygg miljö  där man känner sig sedd och betydelsefull.

Lyhördhet – att lyssna på varandra

För oss handlar lyhördhet om att aktivt lyssna och höra. Vara uppmärksam i en situation eller samtal men också förmågan att efterhöra.

Lyhördhet är också att vara känslig, vaken och öppen för ideér. Det är också en handling som visar på ett gott bemötande och respekterande av individens behov, resurser och önskemål.

Lyhördhet innefattar även för oss erfarenhet och kunskap med bakgrund i empati och medmänsklighet, vi kallar det även en ”fingertoppskänsla”. Detta bemötande leder till att vi lyckas fånga upp ett speciellt ögonblick i en speciell situation för att finna en ny väg som får positiva konsekvenser.

 

Engagemang –  deltagande, medkänsla, inlevelse

Engagemang är en mycket viktig positiv drivkraft för oss.

Att vara engagerad innebär att brinna för någonting, att vilja ta ansvar för att bidra och skapa ett bättre liv. 

För oss går engagemang hand i hand med att vara nyfiken, att inte ge upp vid hinder och utmaningar, att se möjlighet och vara lösningsfokuserad. 

Tillsammans vill och kan vi genom engagemang skapa förutsättningar till utveckling och förbättring.

Delaktighet – medverkan, medansvar

Delaktighet är för oss är förmåga att påverka sin egen situation.

Vi vill stötta individen i att bli och känna sig delaktig, ges möjlighet att påverka och att ta ansvar för sin egen situation. 

Delaktighet är ett viktigt sätt för individen att lära sig ta ansvar och få självförtroende och på så sätt stärkas i sin motivation till förändring mot ett bättre liv.

Delaktighet, inflytande och självbestämmande är grundläggande principer hos oss

 

Omtanke – omtänksamhet, omsorg, välmening

Det är viktigt för oss att i alla led visa omtanke och förståelse.

Genom att visa intresse och öppenhet för individen och dess situation, vara nyfiken och respektera våra olika förmågor, visar vi omtanke  och omsorg.

Vi vill erbjuda en trygg miljö  där man känner sig sedd och betydelsefull.

En trygg miljö är en grund för att våga och kunna tänka om och tänka nytt… omtanke och omtänksamhet.

Transparant redovisning

Serigmo Care Responsgruppen AB
Borgbyvägen 14
734 93 Kolbäck

 

Om verksamheten (storlek, inriktning)

Verksamhet & ändamål

Föremålet för bolagets verksamhet är behandling av missbruk och psykiatrisk problematik i dagverksamhet samt dygnsverksamhet, psykosociala utredningar inom socialt arbete samt därmed förenlig verksamhet.

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem

Antal, utbildningsnivåer och ev. specialkompetenser, kollektivavtal

Sample Description

Se länk till Allabolag.se