Som ett nästa steg eller komplement till våra HVB-hem och Korttidsboende erbjuder vi även Stöd och motivationsboende. 
Boendet kan ses som ett mellansteg mellan HVB-hem och ett eget boende. Det kan också fungera som ett första steg till att motivera klienten till behandling. Det kan ibland uppstå behov av att snabbt kunna byta miljö, kanske för att inte bli vräkt eller för att bryta ett missbruk. Sådana akuta placeringar kan ske tillfälligt eller på längre sikt.

På Boendet finns en engagerad personalgrupp som arbetar med att erbjuda ett individanpassad stöd, stöd kring ADL och sociala funktioner. Alla insatser utgår från den enskildes behov, förutsättningar och uppdragets karaktär. Vidare erbjuds samtal, via klientens kontaktperson. Samtal kan ske både individuellt och i grupp, allt efter önskemål och behov. Veckoschema upprättas tillsammans med klienten som innefattar, sysselsättning och olika aktiviteter, allt för att uppnå välbefinnande och struktur i tillvaron. Vi har också möjlighet att under trygga och lugna förhållanden tillsammans med klienten kartlägga ett ev. behov av vidare insatser. Viktigt för oss är gott bemötande i alla led.

Vårt Stöd och motivationsboende är särskilt inriktade på stöd och vård av personer med beroendeproblematik (alkohol/ droger/läkemedel) ofta i kombination med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsvariationer s.k. dubbla diagnoser. Vi tar emot både kvinnor och män (även par).

Boendet har ett läkarteam kopplade till sig. Den samlade kompetensen med erfaren och engagerad personal medför trygghet, kontinuitet och kvalitet. Boendet är bemannat dygnet runt. På Boendet serveras hemlagad och näringsriktig kost.