Om verksamheten

Vassebro är ett behandlingshem (HVB) med 22 platser vuxna kvinnor och män med psykiska funktionsvariationer och olika former av beroende, alkohol, narkotika och läkemedel samt samsjuklighet.

VasseBro är beläget i Horred, Marks kommun. Miljön är lantlig med badsjöar och fin natur. Dagligen serveras hemlagad näringsriktig kost. På VasseBro erbjuds möjlighet till fysisk aktivitet, dels på VasseBro egna gym men även på ett närliggande gym i Horred. Naturen runt om VasseBro inbjuder till promenader och vistelse i naturen. Övriga sysselsättningar kan vara trädgårdsarbete, snickerier, aktiviteter på en 4H-gård, stall eller någon gruppaktivitet i vårt egna aktivitetshus.

Vi har hög kompetens och arbetar individuellt med varje klient. Vi erbjuder olika behandlingsprogram som grundar sig i ett lösningsfokuserat synsätt med stöd och hjälp av Motiverande samtal, en tydlig struktur samt ADL träning. VasseBro har även en medicinskt ansvarig psykiatrisjuksköterska heltidsanställd samt i nära anslutning till verksamheten finns Horreds vårdcentral som vi har ett nära och tätt samarbete med.

Målgrupp

Vi vänder oss till vuxna kvinnor och män med  psykiska funktionsvariationer, psykospatienter samt klienter med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Vi tar emot placeringar SoL, LRV, ÖPT och kriminalvården.

Behandlingsinnehåll

Grunden i behandlingsarbetet är att vi arbetar individanpassat, lösningsfokuserat samt med motiverande samtal. Verksamheten har en tydlig KBT-inriktning och erbjuder samtal enligt den modellen.

Allt behandlingsarbete läggs upp i samråd med placerande kommun, myndighet samt klient s.k. behandlingsschema. Regelbundna uppföljningar och utvärderingar är något som vi arbetar med löpande. Verksamheten kan även erbjuda kartläggningsuppdrag i de fall uppdraget samt funktionsnivån hos klienten är oklart. Målet med VasseBros behandling är att klienten ska kunna få ett så självständigt liv som möjligt. Som ett sista led planeras även utsluss till någon av Serigmo cares träningslägenheter med boendestöd eller annan planering i hemkommunen.

Serigmo care, Vassebro

Adress & Telefon

Vassebro Brosäters sjukhem AB
Vassevägen 35
519 30 Horred
Tel: 0320-20 95 90
Fax: 0320-83118

E-post: vassebro@serigmocare.se

Verksamhetschef Dennis Persson
070 289 7970

Placeringsansvarig Sylvia Niklasson
070 2897961

Kontakta oss