Om verksamheten

I Riddarhyttan 1,5 km från Skinnskatteberg finns vårt stödboende. Boendet är fördelat på två fastigheter i Bergslagsmiljö med mycket skog och sjöar i närheten, vilket inbjuder till att vistas i naturen. Gemensamma promenader och fisketurer anordnas regelbundet. På boendet kan den som vill delta i sysselsättning. I boendets gemensamma lokaler finns gym, biljardrum, tvättstuga och tv-rum (det finns även tv i varje rum). På Kopparverket serveras näringsrik och hemlagad kost.

Målgrupp

Kopparverket välkomnar vuxna kvinnor och män med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel ofta i kombination med psykiatrisk diagnos. Vi har bred kompetens och erfarenhet för att kunna möta upp en komplex problembild. Vi har lång erfarenhet av samarbete med olika LARO-mottagningar i Sverige och dessutom har företagets egna läkarteam lång och bred kunskap inom området, vilket innebär att vi även kan ta personer som har underhållsbehandling.

Vi tar även emot klienter för abstinensbehandling och har vid dessa placeringar även ett läkarteam kopplat till verksamheten. Läkarteamet gör tillsammans med oss bedömning av klienten innan placering

Verksamheten är inte tillståndspliktig och den vanligaste placeringsformen är enl. SoL men vi har återkommande placeringar med elektronisk övervakning av kriminalvården s.k. fotboja. Det går också bra att tillbringa slutet av ett LVM på Kopparverket.

Innehåll

Vi arbetar flexibelt kring varje person. Den boende har möjlighet att sköta de vardagliga sysslorna själv men kan också få visst stöd med detta. Varje boende har en kontaktperson som formulerar stödinsatser utifrån uppdrag och den enskildes behov. Boendet kan fungera som ett första steg till att motivera någon till behandling eller för att i en lugn miljö kartlägga behov av vidare insatser. Kartläggningen kan leda till placering på vårt behandlingshem, i vår öppenvård eller hos annan vårdgivare/insats. Vårt stödboende kan också användas då en person snabbt behöver byta miljö, kanske för att inte bli vräkt eller för att bryta ett kraftigt missbruk. Kopparverket kan också användas som mer permanent boende för personer med stora psykosociala brister och långvarigt missbruk. På Kopparverket vill vi motivera våra boende till sysselsättning utifrån var och ens förutsättningar. En syssla som känns meningsfull skapar struktur, välmående, kompetenskänsla och normalisering. Sysselsättningen är också viktig då miljön på boendet är ett gemensamt ansvar. Städning, trädgårdsarbete och lättare renovering är inslag som ökar trivseln för alla.

Vi har handikappanpassning i vissa rum och kan därför även ta emot personer med fysiska handikapp. Det är tillåtet att ta med husdjur hit, förutsatt att de är friska, fungerar med andra husdjur och tas väl omhand av ägaren.

Kopparverkets Stödboende

Kopparverkets Stödboende
Kopparverket 11
730 91 Riddarhyttan

Tel: 021- 13 08 30
Faxnummer: 021-13 08 34
E-postadress: kopparverket@serigmocare.se

Verksamhetschef Anna Susi
Tel: 076 130 62 56

  Transparant redovisning

  Serigmo care Responsgruppen AB
  org 556660-4590
  Mimergatan 1 B
  722 14 Västerås

   

  Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Vidare har vi Tillfälliga boenden. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Under 2022 kommer vi även etablera Gruppboende inom LSS för vuxna. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor stockholms området, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.

  Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden

  lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

  Responsgruppen bedriver vård och behandling för vuxna personer med missbruksproblematik ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser.  Ett HVB hem med plats för 10 klienter (enbart män), ett stödboende med plats för 17 klienter samt  8 utsluss/träningslägenheter

  Responsgruppen har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Responsgruppen och dess olika verksamheter följer de krav och riktlinjer enligt IVO samt de krav som placerande kommuner och myndigheter tex kriminalvården ställer utifrån ramavtal.

  Viktigt för oss är att sträva efter en hållbar tillvaro utifrån miljöns bästa tex källsortering och återvinning

  Serigmo care har ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Serigmo care har rutiner, arbetar med riskanalyser, egen kontroll, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och resultat.

  Inom Serigmo care arbetar ca 150 medarbetare fördelade på sju olika bolag inom koncernen

  Responsgruppen har 16 medarbetare, kvinnor och män, med varierande yrkesbakgrund och utbildning. Medarbetarna består framförallt av behandlingsassistenter, socialpedagoger, steg-1 terapeut undersköterskor samt skötare. Föreståndare för respektive verksamhet har adekvat högskoleutbildning tex socionom.

  Responsgruppen har en föreståndare som leder och fördelar det dagliga arbetet. Utvecklingsarbetet ansvarar föreståndare samt regionchef för.

  Specialkompetens som kan behövas i verksamheten tillhandhahålls via konsult och avtal.

   

  Kollektivavtal

  Serigmo care med bolag följer kollektivavtal enligt Almega vårdföretagarna Branch E ( individ och familj)

  Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, org nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län.

  Se länk till Allabolag.se