Om verksamheten

I Riddarhyttan 1,5 km från Skinnskatteberg finns vårt stödboende. Boendet är fördelat på två fastigheter i Bergslagsmiljö med mycket skog och sjöar i närheten, vilket inbjuder till att vistas i naturen. Gemensamma promenader och fisketurer anordnas regelbundet. På boendet kan den som vill delta i sysselsättning. I boendets gemensamma lokaler finns gym, biljardrum, tvättstuga och tv-rum (det finns även tv i varje rum). På Kopparverket serveras näringsrik och hemlagad kost.

Målgrupp

Kopparverket välkomnar vuxna kvinnor och män med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel ofta i kombination med psykiatrisk diagnos. Vi har bred kompetens och erfarenhet för att kunna möta upp en komplex problembild. Vi har lång erfarenhet av samarbete med olika LARO-mottagningar i Sverige och dessutom har företagets egna läkarteam lång och bred kunskap inom området, vilket innebär att vi även kan ta personer som har underhållsbehandling.

Vi tar även emot klienter för abstinensbehandling och har vid dessa placeringar även ett läkarteam kopplat till verksamheten. Läkarteamet gör tillsammans med oss bedömning av klienten innan placering

Verksamheten är inte tillståndspliktig och den vanligaste placeringsformen är enl. SoL men vi har återkommande placeringar med elektronisk övervakning av kriminalvården s.k. fotboja. Det går också bra att tillbringa slutet av ett LVM på Kopparverket.

Innehåll

Vi arbetar flexibelt kring varje person. Den boende har möjlighet att sköta de vardagliga sysslorna själv men kan också få visst stöd med detta. Varje boende har en kontaktperson som formulerar stödinsatser utifrån uppdrag och den enskildes behov. Boendet kan fungera som ett första steg till att motivera någon till behandling eller för att i en lugn miljö kartlägga behov av vidare insatser. Kartläggningen kan leda till placering på vårt behandlingshem, i vår öppenvård eller hos annan vårdgivare/insats. Vårt stödboende kan också användas då en person snabbt behöver byta miljö, kanske för att inte bli vräkt eller för att bryta ett kraftigt missbruk. Kopparverket kan också användas som mer permanent boende för personer med stora psykosociala brister och långvarigt missbruk. På Kopparverket vill vi motivera våra boende till sysselsättning utifrån var och ens förutsättningar. En syssla som känns meningsfull skapar struktur, välmående, kompetenskänsla och normalisering. Sysselsättningen är också viktig då miljön på boendet är ett gemensamt ansvar. Städning, trädgårdsarbete och lättare renovering är inslag som ökar trivseln för alla.

Vi har handikappanpassning i vissa rum och kan därför även ta emot personer med fysiska handikapp. Det är tillåtet att ta med husdjur hit, förutsatt att de är friska, fungerar med andra husdjur och tas väl omhand av ägaren.

Kopparverkets Stödboende

Adress & Telefon

Kopparverkets Stödboende
Kopparverket 11
730 91 Riddarhyttan

Tel: 021- 13 08 30
Faxnummer: 021-13 08 34
E-postadress: kopparverket@serigmocare.se

Verksamhetschef Anna Susi
Tel: 076 130 62 56

Kontakta oss