På HVB-hemmen ges möjlighet till en drogfri och trygg miljö, där en engagerad personalgrupp arbetar med att erbjuda en individanpassad behandling. Vi arbetar och använder oss av evidensbaserade manualer som bygger på kognitivt- och beteendeinriktade metoder. Vi arbetar även utifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt.

Alla insatser utgår från den enskildes behov, förutsättningar och uppdragets karaktär. HVB-hemmen har en tydlig KBT-inriktning och erbjuder samtal enl. den modellen. Samtal kan ske både individuellt som i grupp. Med målet att ge klienten ökat oberoende och stärkt självkänsla arbetar vi med stöd kring ADL och sociala funktioner. Utifrån uppdraget, klientens förutsättningar och behov upprättas en genomförandeplan. Ett veckoschema skrivs tillsamman med klienten som innefattar behandling, sysselsättning och olika aktiviteter, allt för att uppnå välbefinnande och struktur i tillvaron. Viktigt för oss är gott bemötande i alla led.

Våra HVB är särskilt inriktade på vård och behandling av personer med beroendeproblematik (alkohol/ droger/läkemedel) ofta i kombination med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsvariationer s.k. dubbla diagnoser.

Vi tar emot både kvinnor och män (även par) i våra verksamheter. Vi har flera verksamheter som tar emot klienter enligt SoL, LVM, LPT samt LRV. Några av verksamheterna tar även emot LARO-klienter. Dessutom har vi verksamheter som välkomnar klienter med kontraktsvård och vårdvistelse.

Samtliga HVB-verksamheter har psykolog, psykiatriker och sjuksköterska kopplade till sig. Andra professioner på våra verksamheter är psykoterapeut, socionom, hälsopedagog m.fl. Den samlade kompetensen med erfaren och engagerad personal medför trygghet, kontinuitet och kvalitet i det dagliga behandlingsarbetet.

Våra verksamheter är bemannade dygnet runt. På samtliga verksamheter serveras hemlagad och näringsriktig kost.