Om verksamheten

Ängsätra Korttidsboende har 22 platser för vuxna kvinnor och män med psykiska funktionsvariationer med eller utan beroendeproblematik (alkohol, droger, läkemedel) samt individer med diagnosen samsjuklighet. Korttidsboendet är beläget i Horred, Marks kommun.
Miljön är lantlig med badsjöar och fin natur.  Dagligen serveras hemlagad näringsriktig kost.

På Ängsätra Korttidsboende erbjuds möjlighet till fysisk aktivitet, dels på Ängsätras egna motionsrum men även på ett närliggande gym i Horred.  Besök på badhuset eller bowlinghallen är också populära aktiviteter. Naturen runt om Korttidsboendet inbjuder till promenader och vistelse i naturen.  Övriga sysselsättningar kan vara trädgårdsarbete och snickerier.

Vi har hög kompetens och arbetar individuellt med varje klient. Under vistelsetiden på Korttidsboendet finns möjlighet till en kartläggning av klientens behov av fortsatt stöd och ev behandling. Med stöd av motiverande samtal, en tydlig struktur, lösningsfokuserat synsätt och ADL träning kan vi tillsammans med socialtjänst motivera klienten till fortsatt stöd och ev behandling. Ängsätra Korttidsboende har även en medicinskt ansvarig sjuksköterska heltidsanställd samt i nära anslutning till verksamheten finns Horreds vårdcentral  som vi har ett nära och tätt samarbete med

Målgrupp

Vi  vänder oss till kvinnor och män med psykiska funktionsvariationer och klienter med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Vi tar emot placeringar SoL, LRV ,Vårdvistelse samt ÖPT.

Innehåll

Grunden i insatsen är att vi arbetar individanpassat, lösningsfokuserat samt med motiverande samtal. I samråd med klient och placerande kommun planeras insatsen. Under vistelsetiden på Korttidsboendet finns möjlighet till en kartläggning av klientens behov av fortsatt stöd, individuell återfallsprevention och ev behandling. Med stöd av motiverande samtal, en tydlig struktur, lösningsfokuserat synsätt och ADL träning kan vi tillsammans med socialtjänst motivera klienten till fortsatt stöd och ev behandling.

Ängsätra

Adress & Telefon

Ängsätra Vård & Omsorg AB
Kyrkbyn Ängsätra 1
519 91 Istorp

Tel:0320-20 90 90

angsatra@serigmocare.se

Föreståndare
Angeliqa Axtrin
angeliqa.axtrin@serigmocare.se
070 289 79 63

Josefine Johansson
josefine.johansson@serigmocare.se 
070 289 79 60

Kontakta oss

  Transparent redovisning

  Serigmo care  Ängsätra
  org 556524-3820
  Kyrkbyn, Ängsätra 1
  519 91 Istorp

   

  Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Vidare har vi Tillfälliga boenden. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Under 2022 kommer vi även etablera Gruppboende inom LSS för vuxna. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor stockholms området, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.

  Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden

  lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

  Ängsätra bedriver vård och behandling för vuxna personer med missbruksproblematik ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser.  Två HVB hem samt korttidshem; Ängsätra med plats för 15 klienter på HVB samt 22 platser på korttidsboendet samt HVB Bollerup med plats för 13 klienter

  Ängsätras båda verksamheter har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Ängsätra följer de krav och riktlinjer enligt IVO samt de krav som placerande kommuner ställer utifrån ramavtal.

  Viktigt för oss är att sträva efter en hållbar tillvaro utifrån miljöns bästa tex källsortering och återvinning

  Serigmo care har ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Serigmo care har rutiner, arbetar med riskanalyser, egen kontroll, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och resultat.

  Inom Serigmo care arbetar närmare 150 medarbetare fördelade på 7 olika bolag inom koncernen

  Ängsätra har 22 årsarbetare medarbetare, kvinnor och män, med varierande yrkesbakgrund och utbildning. Medarbetarna består framförallt av behandlingsassistenter, socialpedagoger, undersköterskor. Föreståndare för respektive verksamhet har adekvat högskoleutbildning tex socionom.

  Ängsätra har en föreståndare på vardera verksamhet som leder och fördelar det dagliga arbetet. Utvecklingsarbetet ansvarar föreståndare samt regionchef för.

  Specialkompetens som kan behövas i verksamheten tillhandhahålls via konsult och avtal.

  Kollektivavtal

  Serigmo care med bolag följer kollektivavtal enligt Almega vårdföretagarna Branch E ( individ och familj)

  Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, org nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län.

  Se länk till Allabolag.se