Om verksamheten

Ängsätra Korttidsboende har 22 platser för vuxna kvinnor och män med psykiska funktionsvariationer med eller utan beroendeproblematik (alkohol, droger, läkemedel) samt individer med diagnosen samsjuklighet. Korttidsboendet är beläget i Horred, Marks kommun.
Miljön är lantlig med badsjöar och fin natur.  Dagligen serveras hemlagad näringsriktig kost.

På Ängsätra Korttidsboende erbjuds möjlighet till fysisk aktivitet, dels på Ängsätras egna motionsrum men även på ett närliggande gym i Horred.  Besök på badhuset eller bowlinghallen är också populära aktiviteter. Naturen runt om Korttidsboendet inbjuder till promenader och vistelse i naturen.  Övriga sysselsättningar kan vara trädgårdsarbete, snickerier, aktiviteter på en 4H-gård.

Vi har hög kompetens och arbetar individuellt med varje klient. Under vistelsetiden på Korttidsboendet finns möjlighet till en kartläggning av klientens behov av fortsatt stöd och ev behandling. Med stöd av motiverande samtal, en tydlig struktur, lösningsfokuserat synsätt och ADL träning kan vi tillsammans med socialtjänst motivera klienten till fortsatt stöd och ev behandling. Ängsätra Korttidsboende har även en medicinskt ansvarig sjuksköterska heltidsanställd samt i nära anslutning till verksamheten finns Horreds vårdcentral  som vi har ett nära och tätt samarbete med

Målgrupp

Vi  vänder oss till kvinnor och män med psykiska funktionsvariationer och klienter med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Vi tar emot placeringar SoL, LRV ,Vårdvistelse samt ÖPT.

Innehåll

Grunden i insatsen är att vi arbetar individanpassat, lösningsfokuserat samt med motiverande samtal. I samråd med klient och placerande kommun planeras insatsen. Under vistelsetiden på Korttidsboendet finns möjlighet till en kartläggning av klientens behov av fortsatt stöd, individuell återfallsprevention och ev behandling. Med stöd av motiverande samtal, en tydlig struktur, lösningsfokuserat synsätt och ADL träning kan vi tillsammans med socialtjänst motivera klienten till fortsatt stöd och ev behandling.

Ängsätra

Adress & Telefon

Ängsätra Vård & Omsorg AB
Kyrkbyn Ängsätra 1
519 91 Istorp

Tel:0320-20 90 90

 angsatra@serigmocare.se

Föreståndare: Adrienne Kis
Tel: 070 289 79 63

Kontakta oss