Om verksamheten

Ängsätra Korttidsboende har 25 platser för vuxna kvinnor och män med psykiska funktionsvariationer med eller utan beroendeproblematik (alkohol, droger, läkemedel).

Korttidsboendet är beläget i Horred, Marks kommun.
Miljön är lantlig med badsjöar och fin natur.  Dagligen serveras hemlagad och näringsriktig kost.

På Ängsätra Korttidsboende erbjuds möjlighet till fysisk aktivitet, dels i Ängsätras egna motionsrum, dels på ett närliggande gym i Horred. Besök på badhus eller bowlinghall är också populära aktiviteter. Omgivningarna kring Ängsätra inbjuder till promenader och vistelse i naturen. Kring vår fastighet finns, efter säsong, mycket att göra och sätta fingrarna i – om man tycker om trädgård och odlingar.

Varje dag erbjuds olika aktiviteter och sysselsättningar. Vi arbetar strukturerat med veckoscheman, både för verksamhet och för varje enskild klient.

Vi är en arbetsgrupp med god kompetens och erfarenhet, och vi arbetar individuellt med varje klient. Vi kan följa med till vårdkontakter och myndighetsbesök – och medverka till att dessa kontakter etableras och fungerar, då de gynnar klientens egen förmåga till fortsatt utveckling och förändring.  

Med stöd av motiverande samtal, en tydlig struktur, ett lösningsfokuserat synsätt och vardaglig ADL-träning, kan vi tillsammans med socialtjänst motivera klienten till fortsatt stöd och eventuell behandling. Under vistelsetiden hos oss finns även möjlighet till en kartläggning av klientens behov av ADL-stöd och vardagsstruktur.

Ängsätra Korttidsboende har regelbundet besök av medicinskt ansvarig sjuksköterska och ett nära samarbete med SPUT (Socialpsykiatriskt Utredningsteam). På Ängsätra finns en samordnare med utökat medicinskt ansvar på plats måndag – fredag. Vi värdesätter det goda samarbete som vi har med både beroendemottagningar och specialistmottagningar inom psykiatri, då vi anser att en fungerande vårdkontakt är av stor betydelse för många av våra klienter.

I närheten har vi även Horreds vårdcentral, som vi har ett gott samarbete med.

I vårt allaktivitetshus händer det saker varje vecka. Vi lagar mat, bakar och diskuterar hur man kan tänka kring egen vardagsekonomi. Enskilda rum finns för kontaktsamtal och återfallsprevention samt utrymme för yoga och avslappning. Här finns också rum för pyssel och enklare hantverk. I ena delen av huset har vi iordningställt en myshörna, där man i lugn och ro kan ta emot besök av familj, barn och anhöriga.

Målgrupp

Vi vänder oss till kvinnor och män med psykiatriska funktionsvariationer och klienter med varierande former av beroende och missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel. Vi tar emot LARO-klienter.

Innehåll

Kort om vad insatsen kan innehålla på Ängsätra
I samråd med klient och den placerande kommunen planerar vi.

Grunden i vår insats måste vara den enskilde klientens förutsättningar och behov.

Vi arbetar med kontaktmannaskap. Erbjuder MI-samtal, återfallsprevention, KBT och 12-steg.

Under vistelsetiden på Ängsätra finns möjlighet till en kartläggning av klientens behov av fortsatt vardagsstöd, individuell återfallsprevention och eventuell behandling. Med stöd av motiverande samtal, en tydlig vardagsstruktur, där ADL-träning kan vara en del, och ett lösningsfokuserat synsätt vill vi arbeta tillsammans med socialtjänst och vårdkontakter för att motivera klienten till en förändring.

Ängsätra

Ängsätra Vård & Omsorg AB
Kyrkbyn Ängsätra 1
519 91 Istorp

Tel:0320-20 90 90

angsatra@serigmocare.se

Föreståndare
Angelica Axstrin
angelica.axstrin@serigmocare.se
070 289 79 63

Josefine Johansson
josefine.johansson@serigmocare.se 
070 289 79 60

  Transparent redovisning

  Serigmo care  Ängsätra
  org 556524-3820
  Kyrkbyn, Ängsätra 1
  519 91 Istorp

   

  Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Vidare har vi Tillfälliga boenden. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Under 2022 kommer vi även etablera Gruppboende inom LSS för vuxna. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor stockholms området, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.

  Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden

  lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

  Ängsätra bedriver vård och behandling för vuxna personer med missbruksproblematik ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser.  Två HVB hem samt korttidshem; Ängsätra med plats för 15 klienter på HVB samt 22 platser på korttidsboendet samt HVB Bollerup med plats för 13 klienter

  Ängsätras båda verksamheter har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Ängsätra följer de krav och riktlinjer enligt IVO samt de krav som placerande kommuner ställer utifrån ramavtal.

  Viktigt för oss är att sträva efter en hållbar tillvaro utifrån miljöns bästa tex källsortering och återvinning

  Serigmo care har ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Serigmo care har rutiner, arbetar med riskanalyser, egen kontroll, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och resultat.

  Inom Serigmo care arbetar närmare 150 medarbetare fördelade på 7 olika bolag inom koncernen

  Ängsätra har 22 årsarbetare medarbetare, kvinnor och män, med varierande yrkesbakgrund och utbildning. Medarbetarna består framförallt av behandlingsassistenter, socialpedagoger, undersköterskor. Föreståndare för respektive verksamhet har adekvat högskoleutbildning tex socionom.

  Ängsätra har en föreståndare på vardera verksamhet som leder och fördelar det dagliga arbetet. Utvecklingsarbetet ansvarar föreståndare samt regionchef för.

  Specialkompetens som kan behövas i verksamheten tillhandhahålls via konsult och avtal.

  Kollektivavtal

  Serigmo care med bolag följer kollektivavtal enligt Almega vårdföretagarna Branch E ( individ och familj)

  Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, org nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län.

  Se länk till Allabolag.se