Om verksamheten

Serigmo care, Mälardalens behandlingscentrum är ett behandlingshem (HVB) med plats för 21 klienter, vuxna kvinnor och män med missbruksproblematik och samsjuklighet. Vi är lantligt belägna i Hallstahammar i en vacker och lugn miljö. Dagligen serveras hemlagad näringsriktig kost. På MBC erbjuds möjlighet till fysisk aktivitet, dels på MBC egna gym men även på ett närliggande gym i Hallstahammar. Naturen runt om MBC inbjuder till promenader och vistelse i naturen. Övriga sysselsättningar kan vara trädgårdsarbete, snickerier, hälsa och friskvård samt matlagning. Vi har hög kompetens och arbetar individuellt med varje klient. Vi erbjuder olika behandlingsprogram som grundar sig i ett lösningsfokuserat synsätt med stöd och hjälp av Motiverande samtal, en tydlig struktur samt ADL träning.

Målgrupp

Vi  vänder oss till kvinnor och män med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Vi tar emot placeringar SoL, kontraktsvård, vårdvistelse, LRV, LPT samt LVM.

Behandlingsinnehåll

Grunden i behandlingsarbetet är att vi arbetar individanpassat, lösningsfokuserat samt med motiverande samtal. Allt behandlingsarbete läggs upp i samråd med placerande kommun, myndighet samt klient s.k. behandlingsschema. De program som vi erbjuder är Återfallsprevention, Kriminalitet som livsstil, ADHD för vuxna samt Nada (akupunktur). Vidare kan psykoterapisamtal erbjudas vid en lite längre tids placering. Terapier som erbjuds är KBT, schematerapier, relationell psykoterapi, Emdr mot PTSD samt affekt fobiterapi. Som ett sista led planeras även utsluss till någon av Serigmo cares träningslägenheter med boendestöd eller annan planering i hemkommunen.

Serigmo care, Mälardalens behandlingscentrum

Mälardalens Behandlingscentrum
Rallstavägen 48
734 31 Hallstahammar

Tel: 0220-160 55
Faxnummer: 0220-164 65
E-postadress: mbc@serigmocare.se

Föreståndare
Mariell Fransson
mariell.fransson@serigmocare.se 
076 947 38 02  

  Transparent redovisning

  Serigmo care  Mälardalens behandlings centrum AB (MBC)
  org 556430-2296
  Rallstavägen 48
  734 92 Hallstahammar

   

  Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Vidare har vi Tillfälliga boenden. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Under 2022 kommer vi även etablera Gruppboende inom LSS för vuxna. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor stockholms området, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.

  Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden

  lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

  MBC bedriver vård och behandling för vuxna personer med missbruksproblematik ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser.  Ett HVB hem med plats för 21 klienter.

  MBC har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). MBC följer de krav och riktlinjer enligt IVO samt de krav som placerande kommuner och myndigheter tex kriminalvården ställer utifrån ramavtal.

  Viktigt för oss är att sträva efter en hållbar tillvaro utifrån miljöns bästa tex källsortering och återvinning

  Serigmo care har ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Serigmo care har rutiner, arbetar med riskanalyser, egen kontroll, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och resultat.

  Inom Serigmo care arbetar närmare 150 medarbetare fördelade på 7 olika bolag inom koncernen

  MBC har 16 årsarbetare, kvinnor och män, med varierande yrkesbakgrund och utbildning. Medarbetarna består framförallt av behandlingsassistenter, socialpedagoger, undersköterskor. Föreståndare för respektive verksamhet har adekvat högskoleutbildning tex socionom.

  MBC har en föreståndare som leder och fördelar det dagliga arbetet. Utvecklingsarbetet ansvarar föreståndare samt regionchef för.

  Specialkompetens som kan behövas i verksamheten tillhandhahålls via konsult och avtal.

  Kollektivavtal

  Serigmo care med bolag följer kollektivavtal enligt Almega vårdföretagarna Branch E ( individ och familj)

  Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, org nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län.

  Se länk till Allabolag.se