Om verksamheten

KÅS erbjuder Korttidsvistelse, Kollo och Lov verksamhet utanför det egna hemmet för barn och ungdomar, LSS 9:6. Till KÅS kommer barn och ungdomar för att ha roligt tillsammans med kamrater och personal. Föräldrar och syskon erbjuds möjlighet till avlastning
Vår målsättning för oss på våra Korttidshem är att alla barn och ungdomar ska erbjudas möjlighet till en positiv och meningsfull fritid som bygger på delaktighet och individuellt anpassade aktiviteter. Vi önskar uppfylla de önskemål och aktiviteter som barnet/ungdomen själv önskar. Vi skräddarsyr aktiviteter och vistelsen på Korttids utifrån vad barnet/ungdomen själv tycker om att göra. Vi uppmuntrar till både fysiska och lugna aktiviteter. Vi vill också erbjuda möjlighet att få pröva på ny aktiviteter och upplevelser allt för att Korttidsvistelsen / Kolloverksamheten ska bli positiv och lustfylld i en trygg miljö.

Varje barn och ungdom bemöts med stor lyhördhet och respekt. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och visuell kommunikation. Bilder, schema, teckenstöd, sociala berättelser m.m som integreras i verksamheten utifrån det enskilda behovet. Viktigt för oss är att bidra med ADL träning för att ungdomen spå sikt ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har bemanning dygnet runt och anpassar antalet personal efter behov. Alla barn/ungdomar har en kontaktperson som har lite extra ansvar för varje enskilds behov, önskningar och kontakter. Tillsammans upprättar vi genomförandeplan där föräldrar/anhöriga och barnet/ungdomen själv är med och påverkar vad som önskas under vistelsen.

Målgrupp

Vi  vänder oss till barn och ungdomar i åldern 12-25 år med psykiska funktionsvariationer. Grupperna matchas utifrån ålder och intressen.

Våra Boenden

Korttidsboende Kajutan är beläget i Vallentuna, norr om Stockholm, goda kommunikationer med roslagsbanan eller bussar. I närområdet finns fina grönområden och närhet till Vallentuna centrum. Lokalerna är anpassade med flera gemensamma utrymmen för matlagning, TV- tittande, musik rum, spela spel, pyssla, leka eller bara umgås.
Korttidsboende Skutan  är beläget i en fristående villa även det i Vallentuna. Skutan har en  fin trädgård med möjlighet till utomhus lek och naturupplevelser. Personal/barn/ungdomar bakar och lagar god mat tillsammans. I vardagsrummet samt övriga gemensamma utrymmen ges möjlighet till att leka, spela spel, pyssla och lyssna på musik.
På helgerna ges också möjlighet till lite längre utflykter tex Tom Tits, museer, bad och skogsutflykter Båda korttidshemmen har närhet till butiker, cafeer och restauranger.

Serigmo care KÅS

Adress & Telefon

Föreståndare  Maria Westman
08 511 733 30

kas@serigmocare.se

Kontakta oss