Om verksamheten

KÅS erbjuder Korttidsvistelse i form av helgläger, boendeträning, kollo och lov verksamhet
utanför det egna hemmet för barn och ungdomar, LSS 9:6.

Till KÅS kommer barn och ungdomar och unga vuxna (12-16 och 17-25 år) för att ha roligt tillsammans med kamrater och personal. Föräldrar och syskon erbjuds möjlighet till avlastning.
Vår målsättning för oss på våra Korttidshem är att alla barn och ungdomar ska erbjudas möjlighet till en positiv och meningsfull fritid som bygger på delaktighet och individuellt anpassade aktiviteter. Vi önskar uppfylla de önskemål och aktiviteter som barnet/ungdomen själv önskar. Vi skräddarsyr aktiviteter och vistelsen på Korttids utifrån vad barnet/ungdomen själv tycker om att göra. Vi uppmuntrar till både fysiska och lugna aktiviteter. Vi vill också erbjuda möjlighet att få pröva på ny aktiviteter och upplevelser allt för att Korttidsvistelsen / Kolloverksamheten ska bli positiv och lustfylld i en trygg miljö.

Varje barn och ungdom bemöts med stor lyhördhet och respekt. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och visuell kommunikation. Bilder, schema, teckenstöd, sociala berättelser m.m som integreras i verksamheten utifrån det enskilda behovet. Viktigt för oss är att bidra med ADL träning för att ungdomen spå sikt ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har bemanning dygnet runt och anpassar antalet personal efter behov. Alla barn/ungdomar har en kontaktperson som har lite extra ansvar för varje enskilds behov, önskningar och kontakter. Tillsammans upprättar vi genomförandeplan där föräldrar/anhöriga och barnet/ungdomen själv är med och påverkar vad som önskas under vistelsen. 

Exempel på vad vi erbjuder:

*Fasta helggrupper där deltagarna matchas utefter ålder, intressen och stödbehov. Grupperna träffas 11 ggr/år. Varje grupp består av 6-10 individer och har samma ledare varje gång.

*Kortidsvistelse i mindre grupper på vardagar utefter behov.

*Boendeträning på vardagar. Utifrån individens önskemål och möjligheter får man chansen att skapa sina rutiner med stöd av kunnig personal, pröva att stå på egna ben, träna på hemmets många sysslor och förbereda sig på att någon gång flytta hemifrån. Hit kommer deltagarna efter att skola/DV/arbete slutat för dagen och stannar över natten för att nästa dag åka tillbaka till skola/DV/arbete. Står man utan sysselsättning ordnar vi en meningsfull vardag. Boendeträningen är mellan 2-6 dygn/månad.

*Lovverksamheter – Sportlovskollo, sommarkollo och höstlovskollo i matchande grupper utefter ålder, intressen och stödbehov.

Läs mer och anmäl dig till Sommarkollo 2024

Läs mer om våra höst och sportlovs verksamheter

Målgrupp

Vi  vänder oss till barn och ungdomar i åldern 12-25 år med olika funktionsvariationer såsom lindrig-måttlig intellektuell funktionsnedsättning, ASD/Aspergers syndrom eller liknande. Grupperna matchas utifrån diagnos, ålder och intressen.

Våra Boenden

Korttidsboende Kajutan är beläget i Vallentuna, norr om Stockholm, goda kommunikationer med roslagsbanan eller bussar. I närområdet finns fina grönområden och närhet till Vallentuna centrum. Lokalerna är anpassade med flera gemensamma utrymmen för matlagning, TV- tittande, musik rum, spela spel, pyssla, leka eller bara umgås.
Korttidsboende Skutan  är beläget i en fristående villa även det i Vallentuna. Skutan har en  fin trädgård med möjlighet till utomhus lek och naturupplevelser. Personal/barn/ungdomar bakar och lagar god mat tillsammans. I vardagsrummet samt övriga gemensamma utrymmen ges möjlighet till att leka, spela spel, pyssla och lyssna på musik.
På helgerna ges också möjlighet till lite längre utflykter tex Tom Tits, museer, bad och skogsutflykter Båda korttidshemmen har närhet till butiker, cafeer och restauranger.

Serigmo care KÅS

Föreståndare  Maria Westman
08 511 733 30

kas@serigmocare.se

  Transparent redovisning

  Serigmo care  KÅS
  org 556603-0648
  Fabriksvägen 1 A
  186 32 Vallentuna

   

  Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Vidare har vi Tillfälliga boenden. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Under 2022 kommer vi även etablera Gruppboende inom LSS för vuxna. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor stockholms området, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.

  Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden

  lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

  KÅS bedriver LSS verksamheter, Lagen om stöd och service för personer med funktionsvariationer. KÅS bedriver två korttidsverksamhet för barn och ungdomar, samt sommarkollo. Vidare kommer KÅS under 2022 starta upp två gruppboende LSS för vuxna. Korttidsverksamheterna har 8 respektive 10 platser. Gruppboende LSS kommer ha 6 platser på vardera gruppboende.

  Samtliga KÅS verksamheter har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).  KÅS följer de krav och riktlinjer enligt IVO samt de krav som placerande kommuner ställer utifrån ramavtal, LOV-avtal samt individ avtal.

  Viktigt för oss är att sträva efter en hållbar tillvaro utifrån miljöns bästa tex källsortering och återvinning

  Serigmo care har ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Serigmo care har rutiner, arbetar med riskanalyser, egen kontroll, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och resultat.

  Inom Serigmo care arbetar närmare 150 medarbetare fördelade på sju olika bolag inom koncernen

  KÅS har 6 årsarbetare, kvinnor och män, med varierande yrkesbakgrund och utbildning. Medarbetarna består framförallt av socialpedagog, undersköterska, fritidslärare, lärare, logoped. Föreståndare för respektive verksamhet har adekvat högskoleutbildning tex socionom.

  KÅS verksamheter har föreståndare på sina olika verksamheter som leder och fördelar det dagliga arbetet. Utvecklingsarbetet ansvarar föreståndare samt regionchef för.

  Specialkompetens som kan behövas i verksamheten tillhandhahålls via konsult och avtal.

  Under 2022 kommer rekryteringar ske till de nystartade verksamheterna i Enköping.

  Kollektivavtal

  Serigmo care med bolag följer kollektivavtal enligt Almega vårdföretagarna Branch E ( individ och familj)

  Bolaget är ett helägt dotterbolag till Serigmo care AB, org nr 559191-6365, säte Täby, Stockholms län.

  Se länk till Allabolag.se