Om verksamheten

Serigmo care KÅS erbjuder höst och sportlovs verksamhet för ungdomar, LSS 9:6.

Höstlovsverksamheten äger rum på Skutan och Kajutan, i Vallentuna.
Koppla av från vardagen tillsammans med kompisar och roliga aktiviteter. Våra trygga helglägerledare finns för att se till att det blir en rolig och trygg vistelse.
Vi åker på utflykter, blandar fysiska och lugna aktiviteter tex. spela innebandy, bada eller ha en skön spa-dag. Vi är ute i skog och mark, grillar och har det mysigt. Kanske avslutar vi veckan med ett Halloween firande som vi tillsammans har planerat för………

Sportlovsverksamheten
Tillsammans med erfarna ledare åker vi i våra folkabussar från KÅS i Vallentuna till Idre fjäll.

Programmet för lägret utformas gemensamt utifrån deltagarnas intressen och önskemål, och våra läger sker alltid i mindre grupper om 6 – 12 deltagare. Vi bor tillsammans med ledarna i stugor. Lunch och middag lagar vi tillsammans. Idre erbjuder mycket, exempelvis skidåkning utför, skidåkning på längden, hundspann, björnpark. Förutom alla aktiviteter så har vi även mysiga kvällar med bastu, spel och brasa.
Till  Höst och sportlovsverksamheterna kommer barn och ungdomar för att ha roligt tillsammans med kamrater och ledare. Föräldrar och syskon erbjuds möjlighet till avlastning. Inom alla våra verksamheter på KÅS är vår målsättning  för oss att alla barn och ungdomar ska erbjudas möjlighet till en positiv och meningsfull fritid som bygger på delaktighet och individuellt anpassade aktiviteter. Vi önskar uppfylla de önskemål och aktiviteter som barnet/ungdomen själv  önskar. Vi uppmuntrar till både fysiska och lugna aktiviteter. Vi vill också erbjuda möjlighet att få pröva på ny aktiviteter och upplevelser allt för att höst och sportlovet ska bli positiv och lustfylld i en trygg miljö.

Varje barn och ungdom bemöts med stor lyhördhet och respekt. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och visuell kommunikation, bilder, schema, teckenstöd, sociala berättelser m.m.

Höstlov 2023 inbjudan

Ladda ner Höstlov 2023 inbjudan som pdf

Inbjudan 2024

Ladda ner Sportlovsläger 2024 som pdf

Målgrupp

Vi  vänder oss till barn och ungdomar i åldern 12-25 år med olika funktionsvariationer såsom lindrig-måttlig intellektuell funktionsnedsättning, ASD/Aspergers syndrom eller liknande. Grupperna matchas utifrån diagnos, ålder och intressen.

Serigmo care KÅS

Föreståndare  Maria Westman
08 511 733 30

kas@serigmocare.se

  Transparent redovisning

  Serigmo care  KÅS
  org 556603-0648
  Fabriksvägen 1 A
  186 32 Vallentuna

   

  Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Vidare har vi Tillfälliga boenden. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Under 2022 kommer vi även etablera Gruppboende inom LSS för vuxna. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor stockholms området, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.

  Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden

  lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

  KÅS bedriver LSS verksamheter, Lagen om stöd och service för personer med funktionsvariationer. KÅS bedriver två korttidsverksamhet för barn och ungdomar, samt sommarkollo. Vidare kommer KÅS under 2022 starta upp två gruppboende LSS för vuxna. Korttidsverksamheterna har 8 respektive 10 platser. Gruppboende LSS kommer ha 6 platser på vardera gruppboende.

  Samtliga KÅS verksamheter har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).  KÅS följer de krav och riktlinjer enligt IVO samt de krav som placerande kommuner ställer utifrån ramavtal, LOV-avtal samt individ avtal.

  Viktigt för oss är att sträva efter en hållbar tillvaro utifrån miljöns bästa tex källsortering och återvinning

  Serigmo care har ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Serigmo care har rutiner, arbetar med riskanalyser, egen kontroll, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och resultat.

  Inom Serigmo care arbetar närmare 150 medarbetare fördelade på sju olika bolag inom koncernen

  KÅS har 6 årsarbetare, kvinnor och män, med varierande yrkesbakgrund och utbildning. Medarbetarna består framförallt av socialpedagog, undersköterska, fritidslärare, lärare, logoped. Föreståndare för respektive verksamhet har adekvat högskoleutbildning tex socionom.

  KÅS verksamheter har föreståndare på sina olika verksamheter som leder och fördelar det dagliga arbetet. Utvecklingsarbetet ansvarar föreståndare samt regionchef för.

  Specialkompetens som kan behövas i verksamheten tillhandhahålls via konsult och avtal.

  Under 2022 kommer rekryteringar ske till de nystartade verksamheterna i Enköping.

  Kollektivavtal

  Serigmo care med bolag följer kollektivavtal enligt Almega vårdföretagarna Branch E ( individ och familj)

  Bolaget är ett helägt dotterbolag till Serigmo care AB, org nr 559191-6365, säte Täby, Stockholms län.

  Se länk till Allabolag.se