Synpunkter & klagomål! – Lämna gärna synpunkter & klagomål så att vi på SerigmoCare kan säkerställa god kvalité, komma tillrätta med situationer där något kan gå fel och utveckla våra verksamheter till det bättre.

Visselblås! – Vår visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna rapportera allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter. Du som larmar kan exempelvis vara en anställd, praktikant, arbetssökande, före detta anställd, konsult eller leverantör. Du kan vara anonym.