Om Verksamheterna

Serigmo Care startar under hösten 2022 i Enköping upp två gruppbostäder för vuxna som omfattas av 9 § 9 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Båda gruppbostäderna är i nya fräscha lokaler och har 6 lägenheter vardera.

Målgrupp
Vi vänder oss till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism eller autismliknande tillstånd. Andra tilläggsdiagnoser kan också förekomma. Vi är vana att arbeta med personer som har oro, stress och ångest. För att bo hos oss behövs ett beslut om boende enligt LSS.

Arbetssätt
På serigmo care arbetar vi med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Vi har ett salutogent förhållningssätt där vi utgår från de resurser och förmågor som den enskilde har och anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån varje boendes behov. Vi arbetar med bland annat scheman och tidsplanering för att få den boendes vardag att fungera. Vid behov arbetar vi även med alternativ och kompletterande kommunikation. Målet är att skapa förutsättningar för den enskilde att bli så delaktig och självständig som möjligt i olika situationer och aktiviteter genom livet.

Personalens kompetens kring funktionsvariationer är oerhört viktig och vi erbjuder både intern utbildning och handledning. Verksamhetschef är utbildad socionom med erfarenhet av målgruppen.

Kvalitetsarbete och kvalitetssäkring har hög prioritet i vårt arbete och målet är att löpande arbeta med att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten. I verksamhetens ledningssystem finns handlingsplaner och rutiner för dokumentation, avvikelsehantering, synpunkter- och klagomål, riskhantering, egenkontroll och Lex Sarah. Vårt mål är att ge bästa möjliga omsorg, varje dag. Personalen medverkar även löpande i det systematiska kvalitetsarbetet vid arbetsplatsträffar eller genom enskilt tilldelade arbetsuppdrag.

Bemötande
Grunden för ett gott bemötande är självbestämmande, delaktighet och integritet. Ett gott bemötande för oss handlar om att visa respekt för en annan människa och att ha kunskap och förmågor som gör att vi kan bemöta och kommunicera med våra boende på deras nivå, och utifrån deras problematik och diagnos. Den boende ska kunna påverka och vara delaktig i beslut. Det innebär att personal har regelbundna samtal med de boende, såväl spontana som inplanerade då vi lyssnar in såväl behov som önskemål och drömmar.

Aktivering
Dagligen serveras hemlagad mat för gemensamma måltider och vi erbjuder aktiviteter både på vardagskvällar och helger. Vi har spel- och filmkvällar, gymträning, yoga, dans, cykling, bowling, bakning, matlagning, målning, pyssel och mycket mer. Ute i trädgården spelar vi kubb, krocket, minitennis, badminton, odlar, promenerar och åker på trevliga utflykter. Alla aktiviteter anpassas efter de boendes intressen och förutsättningar. Gruppbostäderna har tillgång till minibuss för att kunna förflytta sig smidigt och möjliggöra en aktiv fritid.

Munksundets gruppbostad
På Granhäcksvägen 10 i Enköping finner Munksundets gruppbostad. Vackert belägen i lantlig miljö med utsikt över åker samtidigt som det är nära till både stadskärna, skog och grönområden. Huset är nyrenoverat och utbyggt för att anpassas efter verksamhetens behov. Varje lägenhet har fullt utrustade kök med generösa arbetsytor. Lägenheterna är fördelade så att det finns möjlighet att bo med direkt närhet till det gemensamma basutrymmet eller mer avskilt. Den gemensamma basen bjuder in till gemensamma aktiviteter och häng. I Anslutning till mat- och vardagsrum finns ett stort tillagningskök. Det finns även en stor uteplats och stor tomt som möjliggör anpassningar efter de boendes önskemål.

Litslena gruppbostad
På Litslenavägen 1A i bostadsområde Fanna i Enköping finner vi vår andra gruppbostad med namn Litslena. Huset är nybyggt och helt anpassat till vår verksamhet på en tomt som omringas av äldre villor med lummiga trädgårdar. Varje lägenhet är utrustat med fullstort kök och har en egen del av uteplatsen att nyttja direkt från den egna lägenheten. Den gemensamma basen är väl tilltagen och möjliggör samvaro och aktivering.

 

För mer information om respektive gruppbostad eller frågor kontakta,

Föreståndare Amanda Törnevik
Tel. 0702 676974
E.post amanda.tornevik@serigmocare.se