Om verksamheten

Serigmo care Bollerup är ett behandlingshem, lantligt beläget i vackra Österlen utanför Tomelilla. Bollerup är specialiserade mot LARO men vi tar även emot individer som har inte behov av Laro. Hos oss bor man i egna rum och det är även möjligt att ta med husdjur om de kan vara med andra djur och att klienten själv kan ta fullt ansvar för sitt husdjur.

Fastigheterna möjliggör flertalet olika aktiviteter då vi har ett gym, en gymnastiksal, restaurangkök, verkstad och en stor härlig gård.

 

Målgrupp

Vuxna personer, kvinnor och män i åldrarna 28 till och med 60 år med missbruks- och beroendeproblematik. Vi tar även emot par.

Behandlingsinnehåll

Vi arbetar med aktivt kontaktmannaskap och enskilda behandlingssamtal där tydliga behandlingsmål sätts upp i samråd med klienten. Allt för att skapa gemensamma stabila framtida lösningar och nya förhållningssätt.

I behandlingsplaneringen undersöker vi problemområden och arbetar lösningsfokuserat. Vi använder sedan anpassade behandlingsmodeller som exempelvis återfallsprevention, motiverande samtal, temagrupper och enskilda samtal.

Vidare erbjuder vi individuellt stöd och hjälp att hitta struktur på tillvaron kring ekonomi tillsammans med en budget- och skuldrådgivning, att hitta boende efter behandlingstiden samt sysselsättning. Vi arbetar rutinbaserat med fasta tider för fysisk aktivitet, active daily living med matlagning, gemensam städning, utearbete, gemensamma promenader, mattider, sysselsättning och behandlingssamtal.

En meningsfull sysselsättning och fritid är viktigt för oss. Vi tränar på aktiviteter i olika sociala miljöer och på helgerna skapar vi tillsammans meningsfulla aktivitet.

Vi har en medicinskt ansvarig specialistsjuksköterska som samarbetar med Laro-mottagningar för att säkerställa en god medicinskt behandling samt ett väl fungerande samarbete med vårdcentralerna i Tomelilla.

Vi frågande våra klienter vad de tycker är bra med Bollerup och de svarade bland annat:

 • ”Nolltoleransen mot droger, hot om våld och våld””
 • ”Personalen är bra”
 • ”Man får behandling individuellt och i sin egen takt”
 • ”Bra medklienter”
 • ”Jag är delaktig i min behandling”

Serigmo care Bollerup

Bollerup HVB
Bollerup Norratorp
273 94 Tomelilla

Verksamhetschef
Margareta Magnusson
margareta.magnusson@serigmocare.se
Mobil 0727233040

bitr.verksamhetschef/leg sjuksköterska Margareta Eriksson Ståhl
072-7233040
margareta.eriksson-stahl@serigmocare.se

  Transparent redovisning

  Serigmo care  Ängsätra
  org 556524-3820
  Kyrkbyn, Ängsätra 1
  519 91 Istorp

   

  Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Vidare har vi Tillfälliga boenden. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Under 2022 kommer vi även etablera Gruppboende inom LSS för vuxna. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor stockholms området, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.

  Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden

  lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

  Ängsätra bedriver vård och behandling för vuxna personer med missbruksproblematik ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser.  Två HVB hem samt korttidshem; Ängsätra med plats för 15 klienter på HVB samt 22 platser på korttidsboendet samt HVB Bollerup med plats för 13 klienter

  Ängsätras båda verksamheter har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Ängsätra följer de krav och riktlinjer enligt IVO samt de krav som placerande kommuner ställer utifrån ramavtal.

  Viktigt för oss är att sträva efter en hållbar tillvaro utifrån miljöns bästa tex källsortering och återvinning

  Serigmo care har ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Serigmo care har rutiner, arbetar med riskanalyser, egen kontroll, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och resultat.

  Inom Serigmo care arbetar närmare 150 medarbetare fördelade på 7 olika bolag inom koncernen

  Ängsätra har 22 årsarbetare medarbetare, kvinnor och män, med varierande yrkesbakgrund och utbildning. Medarbetarna består framförallt av behandlingsassistenter, socialpedagoger, undersköterskor. Föreståndare för respektive verksamhet har adekvat högskoleutbildning tex socionom.

  Ängsätra har en föreståndare på vardera verksamhet som leder och fördelar det dagliga arbetet. Utvecklingsarbetet ansvarar föreståndare samt regionchef för.

  Specialkompetens som kan behövas i verksamheten tillhandhahålls via konsult och avtal.

  Kollektivavtal

  Serigmo care med bolag följer kollektivavtal enligt Almega vårdföretagarna Branch E ( individ och familj)

  Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, org nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län.

  Se länk till Allabolag.se