Om verksamheten

Serigmo care Bollerup är ett behandlingshem, lantligt beläget i vackra Österlen utanför Tomelilla. Bollerup är specialiserade mot LARO men vi tar även emot individer som har inte behov av Laro. Hos oss bor man i egna rum och det är även möjligt att ta med husdjur om de kan vara med andra djur och att klienten själv kan ta fullt ansvar för sitt husdjur.

Fastigheterna möjliggör flertalet olika aktiviteter då vi har ett gym, en gymnastiksal, restaurangkök, verkstad och en stor härlig gård.

Målgrupp

Vuxna personer, kvinnor och män i åldrarna 28 till och med 60 år med missbruks- och beroendeproblematik. Vi tar även emot par.

Behandlingsinnehåll

Vi arbetar med aktivt kontaktmannaskap och enskilda behandlingssamtal där tydliga behandlingsmål sätts upp i samråd med klienten. Allt för att skapa gemensamma stabila framtida lösningar och nya förhållningssätt.

I behandlingsplaneringen undersöker vi problemområden och arbetar lösningsfokuserat. Vi använder sedan anpassade behandlingsmodeller som exempelvis återfallsprevention, motiverande samtal, temagrupper och enskilda samtal.

Vidare erbjuder vi individuellt stöd och hjälp att hitta struktur på tillvaron kring ekonomi tillsammans med en budget- och skuldrådgivning, att hitta boende efter behandlingstiden samt sysselsättning. Vi arbetar rutinbaserat med fasta tider för fysisk aktivitet, active daily living med matlagning, gemensam städning, utearbete, gemensamma promenader, mattider, sysselsättning och behandlingssamtal.

En meningsfull sysselsättning och fritid är viktigt för oss. Vi tränar på aktiviteter i olika sociala miljöer och på helgerna skapar vi tillsammans meningsfulla aktivitet.

Vi har en medicinskt ansvarig specialistsjuksköterska som samarbetar med Laro-mottagningar för att säkerställa en god medicinskt behandling samt ett väl fungerande samarbete med vårdcentralerna i Tomelilla.

Vi frågande våra klienter vad de tycker är bra med Bollerup och de svarade bland annat:

  • ”Nolltoleransen mot droger, hot om våld och våld””
  • ”Personalen är bra”
  • ”Man får behandling individuellt och i sin egen takt”
  • ”Bra medklienter”
  • ”Jag är delaktig i min behandling”

Serigmo care Bollerup

Bollerup HVB
Bollerup Norratorp
273 94 Tomelilla

Verksamhetschef
Margareta Magnusson
margareta.magnusson@serigmocare.se
Mobil 0727233040

Samordnare/Placeringsansvarig
Malin Wennström
malin.wennstrom@serigmocare.se
Mobil 0762670818

Telefonnummer till Personal i tjänst
Mobil 0762696031

    Transparent redovisning