Serigmo care erbjuder Korttidshem, Korttidsvistelse och Kolloverksamhet på sommar, höst och vinterloven för barn och ungdomar, LSS 9:6. Vi driver även två Gruppboende för vuxna LSS 9:9.

Vi är geografiskt belägna i norra stor Stockholm. I Vallentuna har vi två Korttidshem för barn och ungdomar. Här består verksamheten av 8 olika fasta helggrupper där deltagarna matchas utifrån ålder, intressen och stödbehov. Dessutom erbjuds korttidsvistelse på vardagar med möjlighet till boendeträning(en förberedelse på att stå på egna ben och vänja sig vid tanken på att flytta hemifrån). Vi har även Sportlovs- sommar och höstlovskollo. 

I Enköping har vi två gruppboenden LSS för vuxna – Litslena och Munksundet.

Vårt uppdrag är att erbjuda stöd, service och god omvårdnad så att alla får möjlighet att leva det liv de önskar. Vi har ett salutogent synsätt och tycker det är viktigt att varje person ska ha en meningsfull vardag, inflytande över sitt egna liv, trygghet och ett respektfullt bemötande. Därför arbetar vi självklart med individuellt anpassat stöd eftersom alla människor är unika.

Alla våra verksamheter har en tydlig struktur för att skapa en förutsägbar vardag. Vi har olika former av verktyg som hjälpmedel. Vi arbetar tex med tydliggörande pedagogik, bildstöd, individuellt utformade scheman, teckenstöd och ADL-träning. Allt utifrån individens förutsättningar, önskemål och behov.
Vi ser det som viktigt att erbjuda alla möjlighet till ett rikt liv i form av sysselsättning, relationer och fritidsaktiviteter. För att utveckla och behålla detta fokuserar vi på att motivera, träna på och uppmuntra färdigheter som förenklar för den enskilde inom alla områden i livet. Vi strävar efter att skapa trygghet genom struktur och förutsägbarhet i vardagen samt alltid ett gott och varmt bemötande.
Serigmo vill ge möjlighet till ett bättre liv och vårt viktigaste verktyg är våra medarbetare som har både kompetens, engagemang och är lyhörda för individens behov, förutsättningar och önskemål.
Vi har kompetenta, trygga och engagerade medarbetare som består av lika många kvinnor som män och alla har utbildning och erfarenhet inom vårt område.