På Korttidsboendet ges möjlighet för klienten till en drogfri och trygg miljö, där en engagerad personalgrupp arbetar med att erbjuda ett individanpassad stöd. På Korttidshemmet erbjuds klienten möjlighet till en tillfällig placering. Det kan vara personer som behöver bryta ett missbruk, som blivit hemlösa eller som behöver vistas i en annan miljö i avvaktan på en annan planering.

På Korttidsboendet erbjuds stöd kring ADL och sociala funktioner. Alla insatser utgår från den enskildes behov, förutsättningar och uppdragets karaktär. Vi arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Korttidsboende har precis som HVB-hemmen en tydlig KBT-inriktning och erbjuder samtal enl. den modellen. Även på Korttidsboendet kan klienten erbjudas samtal både individuellt i grupp. Utifrån uppdraget, klientens förutsättningar och behov upprättas en genomförandeplan. Ett veckoschema skrivs tillsamman med klienten som innefattar sysselsättning och olika aktiviteter, allt för att uppnå välbefinnande och struktur i tillvaron. Viktigt för oss är gott bemötande i alla led.

Våra Korttidsboenden är särskilt inriktade på stöd och vård av personer med  beroendeproblematik (alkohol/ droger/ läkemedel) ofta i kombination med psykiska  eller neuropsykiatriska funktionsvariationer s.k. dubbla diagnoser.  Vi tar emot både kvinnor och män (även par).

Korttidsboendet har socionom, drogterapeut och sjuksköterska samt läkare kopplade till sig. Andra professioner på våra verksamheter är psykoterapeut, socionom, hälsopedagog m.fl. Den samlade kompetensen med erfaren och engagerad personal medför trygghet, kontinuitet och kvalitet. Korttidsboendet är bemannat dygnet runt. På samtliga verksamheter serveras hemlagad och näringsriktig kost.