Om verksamheten

Villa Arelid är ett korttidsboende med 18 platser för gäster från 40 år och uppåt. Vi finns ca 15 minuter utanför Alingsås, vackert beläget vid sjön Anten.

Omgivningen präglas av natur och vi har bla en fin rehab trädgård där det finns möjlighet att vara delaktig kring odling, plantering och vila/avkoppling.

Se vår film

Målgrupp

Villa Arelid tar emot gäster från 40 år och uppåt med neurologisk funktionsnedsättning såsom stroke, demens, fysiska nedsättningar ex MS och flerfunktionsnedsättning såsom ex neurologisk och psykisk funktionsnedsättning. Även personer som har andra nedsättningar såsom missbruk, utåtagerande, komplexa medicinska behov etc. Villa Arelid erbjuder hög personaltäthet såsom usk, rehab personal, ssk med mera.

Vi tar emot placeringar utifrån SoL.

Innehåll

Vi jobbar med Gröna Rehab två gånger i veckan där vi tar tillvara på naturens och trädgårdens positiva och goda påverkan på människor. Gröna Rehab kan ske genom att vara närvarande och uppleva naturen och trädgården genom ex naturpromenader, lyssna på fåglar, fröså tomater och dricka eget té m.m.

Vi har ett träningskök där köksträning erbjuds dagligen till våra gäster där gästen är med och lagar mat, läser recept och liknande utifrån sina egna förutsättningar. All vår mat tillagas från grunden på Villa Arelid av kökspersonal och gäster. Inför större högtider och födelsedagar deltar samtliga gäster vid planering, inköp och genomförande ex lagar sin egen tårta, gör pumpasoppa osv. Målet är att gästerna tillsammans med personal är delaktiga i köket som en del av sin rehabilitering, normalisering och träning.

Villa Arelid erbjuder även vardags rehab. Vardags rehab innebär att en mindre grupp med gäster och personal åker iväg och planerar samt lagar en måltid tillsammans i ett träningskök. En person per tillfälle förbereder, vägleder och är huvudansvarig för var sin lunch tillsammans med vår arbetsterapeut. Detta för att träna och utveckla det naturliga i vardagen, utveckla sina kunskaper kring mat och måltider samt få en ökad hälsa.

Villa Arelid Korttidsboende

Villa Arelid
Arlidsvägen 17
441 91 Alingsås

Tel: 0322-490 60

Föreståndare: Jessica Mattsson
jessica.mattsson@serigmocare.se 
mobil 073 739 16 15

 

  Transparent redovisning

  Villa Arelid
  org 556481-4852
  Arelidsvägen 17
  441 91 Allingsås

   

  Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Vidare har vi Tillfälliga boenden. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Under 2022 kommer vi även etablera Gruppboende inom LSS för vuxna. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor stockholms området, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.

  Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden

  lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

  Villa Arelid tar emot gäster från 40 år och uppåt med neurologisk funktionsvariation och flerfunktionsvariation, även personer som har andra nedsättningar såsom tex missbruk, komplexa medicinska behov.

  Villa Arelid har plats för 18 gäster på korttidsoendet.

  Villa Arelid verksamhet har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Villa Arelid följer de krav och riktlinjer enligt IVO samt de krav som placerande kommuner och myndigheter ställer utifrån ramavtal.

  Viktigt för oss är att sträva efter en hållbar tillvaro utifrån miljöns bästa tex källsortering och återvinning

  Serigmo care har ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Serigmo care har rutiner, arbetar med riskanalyser, egen kontroll, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och resultat.

  Inom Serigmo care arbetar närmare 150 medarbetare fördelade på 7 olika bolag inom koncernen

  Villa Arelid har 25 årsarbetare, kvinnor och män, med varierande yrkesbakgrund och utbildning. Medarbetarna består framförallt av rehabiliteringspersonal, undersköterska, sjuksköterska. Föreståndare för respektive verksamhet har adekvat högskoleutbildning tex socionom.

  Villa Arelid har en föreståndare som leder och fördelar det dagliga arbetet. Utvecklingsarbetet ansvarar föreståndare samt regionchef för.

  Specialkompetens finns i form av arbetsterapeut, sjukgymnast samt sjuksköterska, övrig ev  kompetens som kan behövas i verksamheten tillhandhahålls via konsult och avtal.

  Kollektivavtal

  Serigmo care med bolag följer kollektivavtal enligt Almega vårdföretagarna Branch E ( individ och familj)

  Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, org nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län.

  Se länk till Allabolag.se