Om verksamheten

Villa Arelid är ett korttidsboende med 18 platser för gäster från 40 år och uppåt. Vi finns ca 15 minuter utanför Alingsås, vackert beläget vid sjön Anten.

Omgivningen präglas av natur och vi har bla en fin rehab trädgård där det finns möjlighet att vara delaktig kring odling, plantering och vila/avkoppling.

Målgrupp

Villa Arelid tar emot gäster från 40 år och uppåt med neurologisk funktionsnedsättning såsom stroke, demens, fysiska nedsättningar ex MS och flerfunktionsnedsättning såsom ex neurologisk och psykisk funktionsnedsättning. Även personer som har andra nedsättningar såsom missbruk, utåtagerande, komplexa medicinska behov etc. Villa Arelid erbjuder hög personaltäthet såsom usk, rehab personal, ssk med mera.

Vi tar emot placeringar utifrån SoL.

Innehåll

Vi jobbar med Gröna Rehab två gånger i veckan där vi tar tillvara på naturens och trädgårdens positiva och goda påverkan på människor. Gröna Rehab kan ske genom att vara närvarande och uppleva naturen och trädgården genom ex naturpromenader, lyssna på fåglar, fröså tomater och dricka eget té m.m.

Vi har ett träningskök där köksträning erbjuds dagligen till våra gäster där gästen är med och lagar mat, läser recept och liknande utifrån sina egna förutsättningar. All vår mat tillagas från grunden på Villa Arelid av kökspersonal och gäster. Inför större högtider och födelsedagar deltar samtliga gäster vid planering, inköp och genomförande ex lagar sin egen tårta, gör pumpasoppa osv. Målet är att gästerna tillsammans med personal är delaktiga i köket som en del av sin rehabilitering, normalisering och träning.

Villa Arelid erbjuder även vardags rehab. Vardags rehab innebär att en mindre grupp med gäster och personal åker iväg och planerar samt lagar en måltid tillsammans i ett träningskök. En person per tillfälle förbereder, vägleder och är huvudansvarig för var sin lunch tillsammans med vår arbetsterapeut. Detta för att träna och utveckla det naturliga i vardagen, utveckla sina kunskaper kring mat och måltider samt få en ökad hälsa.

Läs mer om vad som händer hos oss

Villa Arelid Korttidsboende

Adress & Telefon

Villa Arelid
Arlidsvägen 17
441 91 Alingsås

Tel: 0322-490 60

elisabeth.mila@serigmocare.se

Föreståndare: Elisabeth Mila 

Kontakta oss