Som ett ytterligare steg eller komplement till våra verksamheter kan vi erbjuda Boendestöd både i väst och i Mälardalen.

I ett flertal lägenheter kan vi under ordnade och trygga förhållanden erbjuda möjlighet att få pröva på att bo i ett ”eget boende”. Det erbjuds ett individanpassad stöd, stöd kring ADL och sociala funktioner. Alla insatser utgår från den enskildes behov, förutsättningar och uppdragets karaktär. Vidare finns möjlighet till samtal. Vi strävar efter att ha en helhetslösning kring varje klient.

Att bli drogfri och etablera en drogfri livsstil är ofta en långsiktig och krävande process. Det krävs större livsstilsförändringar inom flera områden.

Följande livsområden är av stor vikt:
– Fritidsaktiviteter
– Socialt nätverk och familjerelationer
– Praktik/studier/sysselsättning

Våra träningslägenheter är särskilt inriktade på stöd och vård av personer med beroendeproblematik (alkohol/ droger/ läkemedel) ofta i kombination med psykiska eller neuropsykiatriska funktionsvariationer s.k. dubbla diagnoser. Vi tar emot både kvinnor och män (även par).

Boendet har psykolog, psykiatriker och sjuksköterska kopplade till sig. Den samlade kompetensen med erfaren och engagerad personal medför trygghet, kontinuitet och kvalitet.