Om verksamheten

Borgby Gård är ett litet behandlingshem lantligt beläget strax utanför ett mindre samhälle som heter Kolbäck i Västmanland. Vi har 10 platser och tar emot män från 21 år. De som kommer till oss har någon form av missbruk vanligen i kombination med en neuropsykiatrisk problematik och/eller någon form av personlighetsstörning. På behandlingshemmet serveras dagligen hemlagad och näringsriktig kost. Vi har ett välutrustat gym för fysisk aktivitet, elljusspår för promenader/löpning dessutom besöker vi ett närbeläget badhus varje vecka. För den som är fiskeintresserad finns fiskevatten i närheten. Vi har hög kompetens och jobbar individuellt med varje klient.

Målgrupp

Vi  vänder oss till män i åldern 21 år och uppåt med varierande former av missbruk (alkohol, narkotika och läkemedel). Vi tar emot placeringar enligt: SoL, kontraktsvård, vårdvistelse, LRV, LPT samt LVM.  Vi har också lång erfarenhet av LARO-klienter och har samarbete med ett flertal LARO-mottagningar i Sverige.

Behandlingsinnehåll

Vi har ett fasindelat (3 faser)behandlingsprogram med KBT som metod. Vår behandling har hög struktur, är individuell men innehåller också en del gruppterapi. I grupperna förekommer Återfallsprevention, Psykosocial färdighetsträning, KBT-introduktion, Krimprogram m.m. MI-är en grundläggande och viktig del av vår behandling. Under första fasen arbetar klienten och behandlaren, genom intervjuer och olika skattningar fram en genomförandeplan. Detta är sedan tillsammans med uppdraget från ansvarig placerare, grunden för hela behandlingen.
I vår behandling ingår också friskvård och sysselsättning. Friskvården innehåller bl.a mindfullnes, massage, och simning. Den schemalagda sysselsättningen genomförs på behandlingshemmet. Det kan tex vara trädgårdsarbete, bilvård, målning o.s.v. Under sista fasen planeras utsluss till någon av Serigmo Cares träningslägenheter med boendestöd eller annan planering i hemkommunen.

Borgby Gård HVB

Borgby Gård HVB
Borgbyvägen 14
734 93 Kolbäck

Tel: 021- 13 08 30
Faxnummer: 021-13 08 34
E-postadress: borgby@serigmocare.se

Föreståndare Anna Susi
anna.susi@serigmocare.se
076 130 62 56

  Transparant redovisning

  Serigmo care Responsgruppen AB
  org 556660-4590
  Mimergatan 1 B
  722 14 Västerås

   

  Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Vidare har vi Tillfälliga boenden. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Under 2022 kommer vi även etablera Gruppboende inom LSS för vuxna. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor stockholms området, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.

  Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden

  lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

  Responsgruppen bedriver vård och behandling för vuxna personer med missbruksproblematik ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser.  Ett HVB hem med plats för 10 klienter (enbart män), ett stödboende med plats för 17 klienter samt  8 utsluss/träningslägenheter

  Responsgruppen har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Responsgruppen och dess olika verksamheter följer de krav och riktlinjer enligt IVO samt de krav som placerande kommuner och myndigheter tex kriminalvården ställer utifrån ramavtal.

  Viktigt för oss är att sträva efter en hållbar tillvaro utifrån miljöns bästa tex källsortering och återvinning

  Serigmo care har ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Serigmo care har rutiner, arbetar med riskanalyser, egen kontroll, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och resultat.

  Inom Serigmo care arbetar ca 150 medarbetare fördelade på sju olika bolag inom koncernen

  Responsgruppen har 16 medarbetare, kvinnor och män, med varierande yrkesbakgrund och utbildning. Medarbetarna består framförallt av behandlingsassistenter, socialpedagoger, steg-1 terapeut undersköterskor samt skötare. Föreståndare för respektive verksamhet har adekvat högskoleutbildning tex socionom.

  Responsgruppen har en föreståndare som leder och fördelar det dagliga arbetet. Utvecklingsarbetet ansvarar föreståndare samt regionchef för.

  Specialkompetens som kan behövas i verksamheten tillhandhahålls via konsult och avtal.

   

  Kollektivavtal

  Serigmo care med bolag följer kollektivavtal enligt Almega vårdföretagarna Branch E ( individ och familj)

  Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, org nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län.

  Se länk till Allabolag.se