Om verksamheten

Borgby Gård är ett litet behandlingshem lantligt beläget strax utanför ett mindre samhälle som heter Kolbäck i Västmanland. Vi har 10 platser och tar emot män från 21 år. De som kommer till oss har någon form av missbruk vanligen i kombination med en neuropsykiatrisk problematik och/eller någon form av personlighetsstörning. På behandlingshemmet serveras dagligen hemlagad och näringsriktig kost. Vi har ett välutrustat gym för fysisk aktivitet, elljusspår för promenader/löpning dessutom besöker vi ett närbeläget badhus varje vecka. För den som är fiskeintresserad finns fiskevatten i närheten. Vi har hög kompetens och jobbar individuellt med varje klient.

Målgrupp

Vi  vänder oss till män i åldern 21 år och uppåt med varierande former av missbruk (alkohol, narkotika och läkemedel). Vi tar emot placeringar enligt: SoL, kontraktsvård, vårdvistelse, LRV, LPT samt LVM.  Vi har också lång erfarenhet av LARO-klienter och har samarbete med ett flertal LARO-mottagningar i Sverige.

Behandlingsinnehåll

Vi har ett fasindelat (3 faser)behandlingsprogram med KBT som metod. Vår behandling har hög struktur, är individuell men innehåller också en del gruppterapi. I grupperna förekommer Återfallsprevention, Psykosocial färdighetsträning, KBT-introduktion, Krimprogram m.m. MI-är en grundläggande och viktig del av vår behandling. Under första fasen arbetar klienten och behandlaren, genom intervjuer och olika skattningar fram en genomförandeplan. Detta är sedan tillsammans med uppdraget från ansvarig placerare, grunden för hela behandlingen.
I vår behandling ingår också friskvård och sysselsättning. Friskvården innehåller bl.a mindfullnes, massage, och simning. Den schemalagda sysselsättningen genomförs på behandlingshemmet. Det kan tex vara trädgårdsarbete, bilvård, målning o.s.v. För att motivera till aktivt deltagande använder vi oss av teckenekonomi. Under sista fasen planeras utsluss till någon av Serigmo Cares träningslägenheter med boendestöd eller annan planering i hemkommunen.

Borgby Gård HVB

Adress & Telefon

Borgby Gård HVB
Borgbyvägen 14
734 93 Kolbäck

Tel: 021- 13 08 30
Faxnummer: 021-13 08 34
E-postadress: borgby@serigmocare.se

Verksamhetschef Peter Storm
Tel: 076 947 3802

Kontakta oss