Om verksamheten

Serigmo care KÅS erbjuder Kollo verksamhet för ungdomar, LSS 9:6.
KÅS Kolloverksamhet äger rum i Roslagen på Assö, barnens ö på Solstaområdet.
Vi bor i enkel- eller dubbelrum. Lunch o middags tillagas och serveras av cateringbolag.
Vi har nära till havet med strand, bad paddla kanot, roddbåt och fiske. Skogen ligger precis vid knuten och i våra folkabussar kan vi åka på korta och längre utflykter. Dagarna blandas med Må Bra aktiviteter, utflykter, pyssel, dans sola och bad.  På Kollo får alla möjlighet att få njuta av sin sommarsemester och lära känna nya kamrater. Vi har tillgång till bastu och egen grillplats där  vi grillar och sjunger vid lägerelden, vi kanske gör en kollo-låt.

Till kollo kommer barn och ungdomar för att ha roligt tillsammans med kamrater och personal. Föräldrar och syskon erbjuds möjlighet till avlastning. Precis som på Korttidshemmen är vår målsättning  för oss att alla barn och ungdomar ska erbjudas möjlighet till en positiv och meningsfull fritid som bygger på delaktighet och individuellt anpassade aktiviteter. Vi önskar uppfylla de önskemål och aktiviteter som barnet/ungdomen själv  önskar. Vi skräddarsyr aktiviteter och vistelsen på Kollot utifrån vad barnet/ungdomen själv tycker om att göra. Vi uppmuntrar till både fysiska och lugna aktiviteter. Vi vill också erbjuda möjlighet att få pröva på ny aktiviteter och upplevelser allt för att Kolloverksamheten ska bli positiv och lustfylld i en trygg miljö.

Varje barn och ungdom bemöts med stor lyhördhet och respekt. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och visuell kommunikation. Bilder, schema, teckenstöd, sociala berättelser m.m.

Målgrupp

Under sommaren anordnar vi 2 st läger.

 • Period 1 riktar sig främst till ungdomar med intellektuell funktionsvariation, 12-17 år och 18-25 år.
 • Period 2 riktar sig till ungdomar med ASD/Aspergers syndrom och liknande, 12-17 år och 18-25 år.

Efter avslutad Kollovistelse får varje ungdom en dagbok med bilder att minnas till under tiden… tills vi ses igen nästa sommar.

Vi öppnar upp för ansökningar till sommarlägret 2024 den 23 januari

Sommarläger för grupper om 6-12 deltagare.

Intresseanmälan sker till oss senast 27 februari.
Kom ihåg att även skicka in ansökan till kommunen om LSS för korttidsvistelse för perioden.

Period 1 för ungdomar med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning.

 • Planerad till 24 juni – 7 juli
 • Två grupper; 12-17 år och 18-25 år
 • Lägret är på Assö, Barnens ö på Solstaområdet
 • Vi bor i enkel- eller dubbelrum

Period 2 för ungdomar med Asperger/ASD

 • Planerad till 8 – 17 juli
 • Åldrar; 12-17 år och 18-25 år
 • Lägret är på Assö, Barnens ö på Solstaområdet
 • Vi bor i enkel- eller dubbelrum
Sommarbroschyr 2024
Intresseanmälan & Anmälan till kommunen

Serigmo care KÅS

Föreståndare  Maria Westman
08 511 733 30

kas@serigmocare.se

  Transparent redovisning

  Serigmo care  KÅS
  org 556603-0648
  Fabriksvägen 1 A
  186 32 Vallentuna

   

  Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Vidare har vi Tillfälliga boenden. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Under 2022 kommer vi även etablera Gruppboende inom LSS för vuxna. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor stockholms området, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.

  Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden

  lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

  KÅS bedriver LSS verksamheter, Lagen om stöd och service för personer med funktionsvariationer. KÅS bedriver två korttidsverksamhet för barn och ungdomar, samt sommarkollo. Vidare kommer KÅS under 2022 starta upp två gruppboende LSS för vuxna. Korttidsverksamheterna har 8 respektive 10 platser. Gruppboende LSS kommer ha 6 platser på vardera gruppboende.

  Samtliga KÅS verksamheter har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg).  KÅS följer de krav och riktlinjer enligt IVO samt de krav som placerande kommuner ställer utifrån ramavtal, LOV-avtal samt individ avtal.

  Viktigt för oss är att sträva efter en hållbar tillvaro utifrån miljöns bästa tex källsortering och återvinning

  Serigmo care har ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Serigmo care har rutiner, arbetar med riskanalyser, egen kontroll, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och resultat.

  Inom Serigmo care arbetar närmare 150 medarbetare fördelade på sju olika bolag inom koncernen

  KÅS har 6 årsarbetare, kvinnor och män, med varierande yrkesbakgrund och utbildning. Medarbetarna består framförallt av socialpedagog, undersköterska, fritidslärare, lärare, logoped. Föreståndare för respektive verksamhet har adekvat högskoleutbildning tex socionom.

  KÅS verksamheter har föreståndare på sina olika verksamheter som leder och fördelar det dagliga arbetet. Utvecklingsarbetet ansvarar föreståndare samt regionchef för.

  Specialkompetens som kan behövas i verksamheten tillhandhahålls via konsult och avtal.

  Under 2022 kommer rekryteringar ske till de nystartade verksamheterna i Enköping.

  Kollektivavtal

  Serigmo care med bolag följer kollektivavtal enligt Almega vårdföretagarna Branch E ( individ och familj)

  Bolaget är ett helägt dotterbolag till Serigmo care AB, org nr 559191-6365, säte Täby, Stockholms län.

  Se länk till Allabolag.se