I oktober öppnar Serigmo care dotterbolag Mälardalens behandlings centrum ett koncept med Tryggt boende i Mälardalen.  Vi tillhandahåller mindre lägenheter om 35 kvm för heldygns vistelse avsedda för kvinnor och barn som behöver insatser i form av skydd mot hot/våld eller andra övergrepp. Det finns även möjlighet att ta med husdjur till boendet.

Lägenheterna är fullt möblerade och utrustade med det som en barnfamilj kan komma att behöva. Varje lägenhet är även utrustad med larm som är kopplat till ett larmbolag.

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänst och tar emot placeringar dygnet runt. Säkerhetssamtal hålls vid inskrivning med den vuxne samt med barn. Vi hjälper till med ansökan om skyddad identitet, kontakter med myndigheter och andra samhällsinstanser. Vi har möjlighet att erbjuda planerade aktiviteter 1-2 gånger per vecka för placerade familjer.

Är man placerad i någon av våra lägenheter finns möjlighet till samtalskontakt med utbildad socionom med lång erfarenhet av att arbeta med utsatta familjer 1 gång per vecka. Basen i dessa samtal utgår ifrån systemteori, nätverksteori samt KBT, alla samtalskontakter är frivilliga och utgår ifrån den enskildes behov och önskemål.

Trygga boendet har även möjlighet att erbjuda kommunen utredning gällande placerad familj, som då genomförs av socionomkonsult med utbildning i BBIC.