Om verksamheten

I oktober öppnar Serigmo care dotterbolag Mälardalens behandlingscentrum, MBC,  ett koncept med Tryggt boende i Mälardalen.  Vi tillhandahåller mindre lägenheter om 35 kvm för heldygns vistelse avsedda för kvinnor och barn som behöver insatser i form av skydd mot hot/våld eller andra övergrepp. Det finns även möjlighet att ta med husdjur till boendet.

Ingen av lägenheter befinner sig på nedre plan i byggnaderna. Portkod till trapphuset finns. Varje lägenhet är utrustad med eget larm som är kopplat till  ett larmbolag. Lägenheterna är fullt utrustade och möblerade för att kunna ta emot en vuxen med 3-4 barn beroende på ålder.

Målgrupp

Vår ansvarige för Trygga boendet är;
Caroline Frisk: Auktoriserad socionom utbildad inom systemteori samt nätverksterapi. Caroline har jobbat inom socialtjänsten och inom den privata vård och behandlings sektorn sedan -91.

Vi jobbar på uppdrag av socialtjänst och tar emot placeringar dygnet runt alla dagar. Säkerhetssamtal hålls vid inskrivning med den vuxne samt med barn. Vi hjälper till med ansökan om skyddad identitet, kontakter med myndigheter och andra samhällsinstanser. Vi har möjlighet att erbjuda planerade aktiviteter 1-2 gånger per vecka för placerade familjer.

Är man placerad i någon av våra lägenheter finns möjlighet till samtalskontakt med utbildad socionom med lång erfarenhet av att arbeta med utsatta familjer 1 gång per vecka. Basen i dessa samtal utgår ifrån systemteori, nätverksteori samt KBT, alla samtalskontakter är frivilliga och utgår ifrån den enskildes behov och önskemål.

Vid inflytt till lägenheten erhåller man en mobiltelefon av enklare modell utan kamera och internet funktion. Vi tillåter inte att man tar med egna mobiler, paddor datorer etc utifrån den egna säkerheten. Innan resan till boendet påbörjas skall all sådan utrustning stängas av och lämnas till transportör.

Vid längre inskrivningar finns möjlighet till inskrivning i skola/förskola.

Villkor för placering

Villkor gällande placering:
Vi tar emot dygnet runt i mån av plats. Vid akut inskrivning tillhandahåller boendet ett baspaket med hygienprodukter. Om placeringstid ej är fastställt vid placering gäller en uppsägningstid av plats om 7 dygn. 

Verksamheten skriver månadsrapport till placerande kommun.

Boendet har möjlighet att erbjuda kommunen utredning gällande placerad familj, som då genomförs av socionomkonsult med utbildning i BBIC.

Tryggt boende