Nytt förvärv 2020-01-20

Serigmo care har glädjen att meddela
att vi förvärvat ytterligare ett företag
denna gång inom LSS,
KÅS Omsorgsverksamhet AB
Korttidshem och Kolloverksamhet
i Vallentuna

Vi är oerhört glada över att nu kunna knyta KÅS Omsorgsverksamheter till oss på Serigmo care
och
hälsar dom varmt välkomna.

KÅS Omsorgsverksamhet mål och visioner är att erbjuda meningsfull fritid och vardag för ungdomar. KÅS guidar in ungdomarna i samhället och vuxenlivet och erbjuder en mängd upplevelser – från vardagsbestyr till kamratrelationer, från helgverksamhet till häftiga vinter och sommarläger.

KÅS arbetar med utåtriktade aktiviteter som utgår från deltagarnas intressen. Verksamheten bygger på ett gott socialt samspel och självständighet under stöd och ledning av kompetent och engagerad personal.
Allt utifrån de intentioner som står inskrivna i LSS.

Tillsammans med KÅS och dess kompetenta och erfarna personalgrupp fortsätter vi bygga vidare på våra gemensamma mål att tillsammans med den enskilde förbättra hans eller hennes
självkänsla, självbild och självständighet.

Med hjälp av våra ledord lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke

Charlotte Högman, VD Serigmo care