Om verksamheten

Ängsätra Vård & Omsorg kompletterar sin verksamhet och öppnar LARO Ängsätra i Skåne som finns ute på vackra Österlen strax utanför Tomelilla.
 
LARO Ängsätra vänder sig till personer som har substitutionsbehandling.
Det som gör oss unika är att vi endast tar emot personer som är inkluderade i något Laro-program!
 

Målgrupp

Vår målgrupp är kvinnor och män med beroendeproblematik och som har substitutionsbehandling. 
Vi tar emot placeringar enl SoL samt personer jml § 27.
 
De vi tar emot på Laro Ängsätra kan vara klienter som: 
 
– Är i behov av behandling enl. SoL för att kunna leva ett drogfritt liv
– Riskerar utskrivning pga sidomissbruk
– Ska påbörja underhållsbehandling & i behov att göra detta i lugn miljö
– Omhändertagen enl. LVM & riskerar missta sin underhållsmedicinering 
– Planerad §27
 
I väntan på utredning för substitutionsbehandling finns möjlighet att komma till något av våra andra behandlingshem och därifrån få hjälp i kontakten med en Laro mottagning. På LARO Ängsätra har vi stor erfarenhet av att i samråd med mottagningar påbörja Laro behandlingen. 
 

Behandlingsinnehåll

Våra medarbetare har erfarenhet och kunskap för att arbeta med målgruppen. De har relevant utbildning tex behandlingspedagog, undersköterska, socionom samt leg sjuksköterska.
Vi följer de nationella riktlinjerna för missbruksbehandling och försöker hitta en god balans mellan traditionella behandlingsinslag såsom KBT, MI och ÅP. Vi arbetar också utifrån CRA, en metod som syftar till att arbeta med både klientens missbruk men också boende, arbete, fritid och sociala kontakter. Vi arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster.
Behandlingen sker både individuellt och i grupp.

Behandlingen bygger på fasta rutiner med bestämda tider för måltider, sysselsättning, aktiviteter och behandling. Det finns tydliga ordningsregler och struktur som måste följas. Alla klienter har egna veckoscheman som läggs upp tillsammans med kontaktman utefter behov och färdigheter.

På LARO Ängsätra tycker vi det är viktigt att även må bra fysiskt därför lägger vi stor vikt på detta och som en del i behandlingen erbjuder vi fysisk träning i eget gym med, dagliga promenader samt bad/simning i närliggande badhus.
Vi erbjuder också massage, yoga, meditation och NADA.

Målet är att klienten skall få ett självständigt och meningsfullt drogfritt liv. Förändra sitt förhållande till droger och att stärka sin självkänsla.

 

LARO Ängsätra

LARO Ängsätra
Bollerup Norratorp
273 94 Tomelilla

Mobil: 0729 – 71 18 48
Tel: 0417-33040

E-post: lena.dahl@angsatra.se