Om verksamheten

Ängsätra är ett behandlingshem (HVB) med 15 platser vuxna kvinnor och män med psykiska funktionsvariationer med eller utan beroendeproblematik (alkohol, droger, läkemedel) samt individer med diagnosen samsjuklighet.

Ängsätra är beläget i Horred, Marks kommun. Miljön är lantlig med badsjöar och fin natur.  Dagligen serveras hemlagad näringsriktig kost. På Ängsätra erbjuds möjlighet till fysisk aktivitet, dels på Ängsätras egna motionsrum, men även på ett närliggande gym i Horred. Vi har både biljard och bordtennisbord som nyttjas flitigt. Besök på badhuset eller bowlinghallen är också populära aktiviteter.

Naturen runt om Ängsätra inbjuder till promenader och vistelse i naturen. Övriga sysselsättningar kan vara trädgårdsarbete, snickerier, aktiviteter på en 4H-gård.

Vi har hög kompetens och arbetar individuellt med varje klient. Vi erbjuder olika behandlingsprogram som grundar sig i ett lösningsfokuserat synsätt  med stöd och hjälp av Motiverande samtal, en tydlig struktur samt ADL träning. 

Ängsätra har även en medicinskt ansvarig sjuksköterska heltidsanställd samt i nära anslutning till verksamheten finns Horreds vårdcentral  som vi har ett nära och tätt samarbete med.

Målgrupp

Vi vänder oss till vuxna kvinnor och män psykiska funktionsvariationer och klienter med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Vi tar emot placeringar SoL, LRV, Vårdvistelse samt ÖPT.

Behandlingsinnehåll

Grunden i behandlingsarbetet är att vi arbetar individanpassat, lösningsfokuserat samt med motiverande samtal. Verksamheten har en tydlig KBT-inriktning och erbjuder samtal enligt den modellen, vidare är verksamheten inriktad på miljö- samt samtalsterapi.

Allt behandlingsarbete läggs upp i samråd med placerande kommun, myndighet samt klient s.k. behandlingsplan. Regelbundna uppföljningar och utvärderingar är något som vi arbetar med löpande. Verksamheten kan även erbjuda kartläggningsuppdrag i de fall uppdraget samt funktionsnivån hos klienten är oklart. Målet med Ängsätras behandling är att klienten ska kunna få ett så självständigt liv som möjligt. Som ett sista led planeras även utsluss till någon av Serigmo cares träningslägenheter med boendestöd eller annan planering i hemkommunen.

Serigmocare, Ängsätra

Adress & Telefon

Ängsätra Vård & Omsorg AB
Kyrkbyn Ängsätra 1
519 91 Istorp

Tel:0320-20 90 90

angsatra@serigmocare.se

Föreståndare Adrienne Kis
Tel:070 289 79 63

Kontakta oss