Om verksamheten

Ängsätra är ett behandlingshem (HVB) med 15 platser vuxna kvinnor och män med psykiska funktionsvariationer med eller utan beroendeproblematik (alkohol, droger, läkemedel) samt individer med diagnosen samsjuklighet.

Ängsätra är beläget i Horred, Marks kommun. Miljön är lantlig med badsjöar och fin natur.  Dagligen serveras hemlagad näringsriktig kost. På Ängsätra erbjuds möjlighet till fysisk aktivitet, dels på Ängsätras egna motionsrum, men även på ett närliggande gym i Horred. Vi har både biljard och bordtennisbord som nyttjas flitigt. Besök på badhuset eller bowlinghallen är också populära aktiviteter.

Naturen runt om Ängsätra inbjuder till promenader och vistelse i naturen. Övriga sysselsättningar kan vara trädgårdsarbete, snickerier och gym. Vi åker också till simhallen regelbundet.

Vi har hög kompetens och arbetar individuellt med varje klient. Vi erbjuder olika behandlingsprogram som grundar sig i ett lösningsfokuserat synsätt  med stöd och hjälp av Motiverande samtal, en tydlig struktur samt ADL träning. 

Ängsätra har även en medicinskt ansvarig sjuksköterska heltidsanställd samt i nära anslutning till verksamheten finns Horreds vårdcentral  som vi har ett nära och tätt samarbete med.

Målgrupp

Vi vänder oss till vuxna kvinnor och män psykiska funktionsvariationer och klienter med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Vi tar emot placeringar SoL, LRV, Vårdvistelse samt ÖPT.

Behandlingsinnehåll

Grunden i behandlingsarbetet är att vi arbetar individanpassat, lösningsfokuserat samt med motiverande samtal (MI) och återfallsprevention (ÅP). Vidare är verksamheten inriktad på miljö- samt samtalsterapi.

Genom veckoplanering får man en tydlig struktur på sin vardag.

Allt behandlingsarbete läggs upp i samråd med placerande kommun, myndighet samt klient s.k. behandlingsplan. Regelbundna uppföljningar och utvärderingar är något som vi arbetar med löpande. Verksamheten kan även erbjuda kartläggningsuppdrag i de fall uppdraget samt funktionsnivån hos klienten är oklart. Målet med Ängsätras behandling är att klienten ska kunna få ett så självständigt liv som möjligt. Som ett sista led planeras även utsluss till någon av Serigmo cares träningslägenheter med boendestöd eller annan planering i hemkommunen.


Är du intresserad att arbeta hos oss?

Vi söker just nu efter timanställd personal för både dag och natt.
Kontakta oss för mer information!

Serigmocare, Ängsätra

Adress & Telefon

Ängsätra Vård & Omsorg AB
Kyrkbyn Ängsätra 1
519 91 Istorp

Tel:0320-20 90 90

angsatra@serigmocare.se

Elisabeth Mila
elisabeth.mila@serigmocare.se
070 531 93 76

Susanne Josefsson
susanne.josefsson@serigmocare.se
072 573 47 90

Kontakta oss

  Transparent redovisning

  Serigmo care  Ängsätra
  org 556524-3820
  Kyrkbyn, Ängsätra 1
  519 91 Istorp

   

  Serigmo care är ett omsorgsbolag som erbjuder tjänster inom HVB, Stödboende samt utslussningslägenheter för vuxna med varierande former av missbruk, alkohol, narkotika och läkemedel. Flera av våra klienter har också någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation eller lider av psykisk ohälsa. Inom Serigmo care finns även ett Korttidshem där vi tar emot gäster i behov av rehabilitering, stöd och god omvårdnad. Vidare har vi Tillfälliga boenden. Som bolag erbjuder vi även tjänster inom LSS, Korttidshem samt Kolloverksamhet för barn och ungdomar. Under 2022 kommer vi även etablera Gruppboende inom LSS för vuxna. Vi är geografiskt belägna i Mälardalen, Stor stockholms området, västra Götaland samt i Skåne. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda individanpassade helhetslösningar för att uppnå och etablera en drogfri livsstil, tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och fritid.

  Viktigt för oss är att alla våra verksamheter ska spegla ledorden

  lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

  Ängsätra bedriver vård och behandling för vuxna personer med missbruksproblematik ofta i kombination med neuropsykiatriska diagnoser.  Två HVB hem samt korttidshem; Ängsätra med plats för 15 klienter på HVB samt 22 platser på korttidsboendet samt HVB Bollerup med plats för 13 klienter

  Ängsätras båda verksamheter har tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Ängsätra följer de krav och riktlinjer enligt IVO samt de krav som placerande kommuner ställer utifrån ramavtal.

  Viktigt för oss är att sträva efter en hållbar tillvaro utifrån miljöns bästa tex källsortering och återvinning

  Serigmo care har ett ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete. Serigmo care har rutiner, arbetar med riskanalyser, egen kontroll, avvikelsehantering, klagomålshantering samt utvärdering och resultat.

  Inom Serigmo care arbetar närmare 150 medarbetare fördelade på 7 olika bolag inom koncernen

  Ängsätra har 22 årsarbetare medarbetare, kvinnor och män, med varierande yrkesbakgrund och utbildning. Medarbetarna består framförallt av behandlingsassistenter, socialpedagoger, undersköterskor. Föreståndare för respektive verksamhet har adekvat högskoleutbildning tex socionom.

  Ängsätra har en föreståndare på vardera verksamhet som leder och fördelar det dagliga arbetet. Utvecklingsarbetet ansvarar föreståndare samt regionchef för.

  Specialkompetens som kan behövas i verksamheten tillhandhahålls via konsult och avtal.

  Kollektivavtal

  Serigmo care med bolag följer kollektivavtal enligt Almega vårdföretagarna Branch E ( individ och familj)

  Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, org nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län.

  Se länk till Allabolag.se